เกี่ยวกับสำนักงาน

 

วรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์

กรรมการผู้จัดการ/พาร์ทเนอร์

 

 

จรีวรรณ สุธีชีวะ

กรรมการ/พาร์ทเนอร์

บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคุณวรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์
นักกฎหมายที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายธุรกิจในสำนักกฎหมายชื่อดังของประเทศไทยยาวนาน
ได้รวมตัวกับนางจรีวรรณ สุธีชีวะ พาร์ทเนอร์ที่ได้เคยร่วมงานกันมายาวนานในสำนักกฎหมายเดียวกันเพื่อให้บริการ
ด้านที่ปรึกษากฎหมายและงานอรรถคดีชั้นเลิศให้กับลูกค้าในวงการธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการทำหน้าที่
ให้บริการด้านกฎหมายอย่างยาวนามของคุณวรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์ และพาร์ทเนอร์เรารับทราบและเข้าใจปัญหาในการบริการกิจการ
ของสำนักกฎหมายเป็นอย่างดีและรู้ว่าเราจะให้บริการกฎหมายชั้นเลิศแก่ลูกค้าได้อย่างไร ดังนั้น เราจึงมีความมั่นใจ
ว่าการให้บริการด้านกฎหมายของเรา จะเป็นบริการที่มีความแม่นยำในข้อกฎหมาย รวดเร็วฉับไว มีประสิทธิภาพสามารถ
นำไปปฏิบัติได้จริง และราคายุติธรรมเรามีทีมงานนักกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถในทางวิชาชีพกฎหมายทั้ง
ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าจนกระทั่งปัจจุบันนี้ เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย
ตั้งแต่บุคคลธรรมดา กลุ่ม บริษัททั่วไป Startups and SMEs รวมทั้งบริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทข้ามชาติระดับโลกหลายราย
จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการให้บริการทางกฎหมายของเรานั้นสามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของลูกค้าได้จริง