การให้คำปรึกษากฎหมายเพื่อชัยชนะ
จนกระทั่งปัจจุบันนี้ เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย
ตั้งแต่บุคคลธรรมดา กลุ่ม บริษัททั่วไป Startups and SMEs
รวมทั้งบริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทข้ามชาติระดับโลกหลายราย
จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
การให้บริการทางกฎหมายของเรานั้นสามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจ
ของลูกค้าได้จริง
วรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์
ผู้ก่อตั้ง กรรมการผู้จัดการ/พาร์ทเนอร์

บริการทางกฎหมาย


 

บริการทางกฎหมาย

บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ให้บริการทางกฎหมาย ดังนี้

กฎหมายธุรกิจ

บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจสอบวิเคราะห์ วางระบบ และจัดทำหรือแก้ไขปรับปรุงสัญญาทางธุรกิจ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจและเอกสารทางกฎหมายทั่วไป รวมทั้งบริการทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ให้กับองค์กรธุรกิจทุกประเภท

อรรถคดี

บริการรับดำเนินคดี แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภททั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล