ค่าชดเชยเจ้าหนี้ห้ามอายัด

บทความภาษาไทย ทราบกันหรือไม่ว่า เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องจำนวนเงินรายได้ของลูกจ้างจากหนึ่งหมื่นบาทเป็นสองหมื่นบาท เป็นจำนวนเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี แต่ในความเป็นจริงแล้ว...